பட்டதாரி ஆசிரியர்களை மேல்நிலை வகுப்புகளுக்கு முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடத்தில் மாற்றுப்பணிக்கு அனுப்பும் ஆணைகள் தொடங்கி விட்டன..

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9092837307 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307

பட்டதாரி ஆசிரியர்களை மேல்நிலை வகுப்புகளுக்கு முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடத்தில் மாற்றுப்பணிக்கு அனுப்பும் ஆணைகள் தொடங்கி விட்டன..

Click here 

Post a Comment

0 Comments