புதிய கல்வி கொள்கை குறித்து நடிகர் சூர்யா எழுப்பிய கேள்விகள்!