பயோ மெட்ரிக்கில் தமிழ் மொழியை பள்ளிக் கல்வித்துறை புறக்கணிப்பதாக கலையாசிரியர் நலச் சங்கம் குற்றச்சாட்டு!!

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408

பயோ மெட்ரிக்கில் தமிழ் மொழியை பள்ளிக் கல்வித்துறை புறக்கணிப்பதாக கலையாசிரியர் நலச் சங்கம் குற்றச்சாட்டு!!

Post a Comment

0 Comments