ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு வரும் 31-07-2019 ம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை - மாவட்ட ஆட்சியர்