102 பேர் கொண்ட குழு 99 பள்ளிகளில் திடீர் ஆய்வு

102 பேர் கொண்ட குழு 99 பள்ளிகள் திடீர் ஆய்வு - ஆசிரியர்கள் தங்கள் பணியை சரியாக செய்தனர் - செய்தி வெளியீடு - INDIAN EXPRESS