1ஆம் வகுப்பு முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை அனைத்து பாடங்களுக்கான நாள் வாரி பாடத்திட்டம்

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408

1 to 5 Tamil

1 to 5 English

1 to 5 Maths

1 to 5 science

3 to 5 social

6,7,8 Tamil

6,7,8 English

6th Maths

7th Maths

8th Maths 

6,7,8 Science

6,7,8 Social

Post a Comment

0 Comments