புதிய பாடத் திட்ட பயிற்சிக்கான இடம், நாள் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான கருத்தாளர்களை நியமித்து SCERT இயக்குநர் உத்தரவு- நாள்:03.06.2019

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408  10,12 வகுப்பு கருத்தாளர்கள் பெயர் பட்டியல் Click Download

Post a Comment

0 Comments