அங்கன்வாடி ஆசிரியர் நியமனத்தில் குழப்பத்தை சரிசெய்ய ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை!

அங்கன்வாடி ஆசிரியர் நியமனத்தில் குழப்பம்,விதிமீறல்,ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு நடைமுறை-ஆரம்பக்கல்வி மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கும் அபாயம்-மாநில தொடக்கக் கல்வித்துறை உடன் தலையிட தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி கோரிக்கை