புதிய கல்விக் கொள்கை:9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை செமஸ்டர் முறை (ஆண்டுக்கு 2) அறிமுகம்

Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9786053272
📲👉 👉 Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here

புதிய கல்விக் கொள்கை:9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை செமஸ்டர் முறை (ஆண்டுக்கு 2) அறிமுகம்


Level1: Pre Kg to Std 2

Level 2 : 3 to 5
Level 3: 6 to 8
Level 4: 9 to 12 Stds

📲👉 👉 Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here

Post a Comment

0 Comments