5ஆம் வகுப்பு அறிவியல் மனவரைபடம்.

Kalvi News 5ஆம் வகுப்பு அறிவியல் மனவரைபடம். பாடம்-1

Click here to download

ஆங்கிலவழி பிரிவு. இதில் உள்ள QR code ஐ ஸ்கேன் செய்தால் தொடர்புடைய வீடியோ வரும், அல்லது qr code, title, மையத்தலைப்பு இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றினை தொட்டால் அது தொடர்பான வீடியோ வரும். இவ்வாறு தயாரிப்பதால் மனவரைபடம் சற்று காலதாமதம் ஆகும்.விரைவில் அனைத்தும் பதிவிடப்படும். அன்புடன்
ஞா.செல்வகுமார்
ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி திருப்புட்குழி