மகாத்மா காந்தி அவர்களின் 150வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அனைத்து பள்ளிகளிலும் தூய்மை சார்ந்த வாசகங்களை சுவற்றில் எழுதி சார்ந்த மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம்