பருவம் 1, வகுப்பு 4 தமிழ் புத்தகத்தில் உள்ள முக்கியமான கடினமான சொற்களை வாக்கியங்களை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ் கையெழுத்து பயிற்சி ஏடு

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
🔴🔴 இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைத்து Whatsapp குழுக்களிலும் பகிருங்கள் - யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்.