சுற்றறிக்கை தவறுதலாக வெளியீடு: பள்ளி திறக்கும் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் பள்ளிக் கல்வித் துறை விளக்கம்