தபால் ஓட்டுகள் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு வாக்கு பதிவாகி உள்ளது - பட்டியல் வெளியீடு

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307