மாற்றுச் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டிய மாணவர்களுக்கு தேவையான விவரங்கள்:

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9080019831 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9080019831

இந்த ஆண்டு முதல் மாற்றுச் சான்றிதழ் EMIS மூலமே தரப்பட வேண்டும்.

தற்போது Generate Transfer Certificate யில் சில பிரச்சனைகள் இருப்பதால் தற்போது இப்பணியை செய்ய வேண்டாம் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மாற்றுச் சான்றிதழ் Generate செய்ய கீழ்க்கண்ட விபரங்கள் தேவைப்படுவதால் மாற்றுச் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டிய மாணவர்களுக்கு மட்டும் கீழ்க்கண்ட 1⃣4⃣ விபரங்களை தயார் செய்து வைத்து கொள்ள வேண்டும்.

1.Personal Mark of identification 1

2.Personal Mark of identification 2

3.Details of Scholarship or Educational Concession Received

4.Date of Medical inspection during the last academic year

5.Student's conduct and character

6.Whether student is promoted to the next class

7.Student studying in the school from

8.Date of Joining

9.Last date on which Student attended school

10.First Language

11.Medium of instruction

12.DOB in words.

13.Students Nationality.

14.School Recognition no.

என்பது கட்டாயம் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய பகுதிகள்

Post a Comment

0 Comments