மக்களவை தேர்தலின் தேர்தல் முடிவுகள் எந்த தொகுதியில் எத்தனை சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும்?