தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்கள் பதவியைப் பறிக்க தொடக்கக் கல்வித் துறை முடிவு

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408

தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்கள் பதவியைப் பறிக்க தொடக்கக் கல்வித் துறை முடிவு