திட்டமிட்டபடி ஜூன் 3ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும்!" - பள்ளிக்கல்வித்துறை“திட்டமிட்டபடி ஜூன் 3ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும்!" - பள்ளிக்கல்வித்துறை