முதல் பருவத்திற்கு தேவையான அனைத்து புதிய பாடப்புத்தகங்களும் 1 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை வகுப்பு வாரியாக வரிசையாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ... பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் !!

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9080019831 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9080019831
🔴🔵 *1st Term - New Syllabus - All Text Books -  Download (2019-2020)*


1⃣ *1st Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/1st-std-new-syllabus-all-text-books.html


2⃣ *2nd Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/2nd-std-new-syllabus-all-text-books.html


3⃣ *3rd Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/3rd-std-new-syllabus-all-text-books.html


4⃣ *4th Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/4th-std-new-syllabus-all-text-books.html


5⃣ *5th Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/5th-std-new-syllabus-all-text-books.html


6⃣ *6th Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/6th-std-new-syllabus-all-text-books.html


7⃣ *7th Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/7th-std-new-syllabus-all-text-books.html


8⃣ *8th Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/8th-std-new-syllabus-all-text-books_30.html


9⃣ *9th Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/9th-std-new-syllabus-all-text-books.html


1⃣0⃣ *10th Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/10th-std-new-syllabus-all-text-book.html


1⃣1⃣ *11th Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/blog-post_661.html


1⃣2⃣ *12th Std*
https://www.kalvinews.com/2019/05/blog-post_120.html