அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் கோடை விடுமுறையில் பள்ளியில் இருக்க வேண்டும் CEO Letter

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் கோடை விடுமுறையில் பள்ளியில் இருக்க வேண்டும் - விடுமுறை வேண்டுமென்றால் தலைமை ஆசிரியர்கள் DEO - இடம் முன்அனுமதி பெற வேண்டும் - CEO Letter

Post a Comment

0 Comments