மாதிரி வாக்குச்சாவடி அமைப்பு

மாதிரி வாக்குச்சாவடி அமைப்பு 

https://4.bp.blogspot.com/-tKecJZWUtGE/XKQI9-E7dEI/AAAAAAAAqDk/5qXVRDovX2US4mz2IR6hLu689mBwmf60gCLcBGAs/s1600/3.jpg