30 வருடம் அனுபவம் பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் ஆணை வழங்க வேண்டும் - தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்.