தபால் வாக்கு பெறுவதற்கான படிவம் 12 மற்றும் EDC மூலம் வாக்கு பதிவு செய்வதற்கான படிவம் 12 A நிரப்பப்பட்ட மாதிரி படிவம்.

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9080019831 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9080019831தேர்தல் பணி கவனிக்க...

நிரப்பப்பட்ட மாதிரி படிவம்...

தபால் வாக்கு பெறுவதற்கான படிவம் 12 மற்றும் EDC மூலம் வாக்கு பதிவு செய்வதற்கான படிவம் 12 A நிரப்பப்பட்ட மாதிரி படிவம்.

Post a comment

0 Comments