ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டபடி 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் 29ம் தேதி காலை 9;30க்கு வெளியீடு.-


ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டபடி 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் 29ம் தேதி காலை 9;30க்கு வெளியீடு.

dge.tn.nic.in , dge.tn.gov.in என்ற முகவரிகளில் 10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை அறியலாம்.