அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் முழு பணிப்பதிவேட்டையும் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் (RTI) பெற முடியாது என மாநில தகவல் ஆணையம் அறிவிப்பு....!!