ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் ( BRTEs ) வருகைப்பதிவு - செல்போன் செயலி மூலம் மேற்கொள்ள வேண்டும் - மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.