ஆசிரியர் , காவலர் பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வுக்கு நாளை முதல் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தொடக்கம்.

ஆசிரியர் , காவலர் பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வுக்கு நாளை முதல் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தொடக்கம்.