தொடக்கக் கல்வித்துறையில் பதவி உயர்வுக்கு தகுதியான ஆசிரியர்கள் பட்டியல் தயார் செய்ய இயக்குநர் உத்தரவு.