தேர்தல் பயிற்சி 2019 - முதல் கட்ட தேர்தல் வகுப்பு பயிற்சி வரும் ஞாயிறு 24.3.2019 நடைபெறும் - மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தகவல்