அங்கன்வாடிகளில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் நியமனம் - தற்காலிகமாக நிறுத்திவைப்பு - தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

LKG , UKG, வகுப்புகளில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் நியமனம் தொடர்பாக மறு உத்தரவு வரும் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்திவைப்பு தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்கள் உத்தரவு .