ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பு தமிழக முதல்வருக்கு கடிதம் ( 01.02.2019 )