போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றும் 25 ஆசிரியர்கள் பணியில் சேர முடியாமல் தவிப்பு....அலைக்கழிக்கும் கல்வித்துறை அதிகாரிகள்.