ஆசிரியர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட 17B நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் ரத்து.. தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் அறிவிப்பு!!