தமிழ்நாடு அரசின் கீழ் உள்ள பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு உதவி பேராசிரியராக தரம் உயர்த்திக் கொள்ள ஒரு மாபெரும் வாய்ப்பு


தமிழ்நாடு நெட் செட் பிஎச்டி ஆசிரியர்கள் சங்கம் ஏற்பாடு செய்துள்ள இரண்டு நாள் கருத்தரங்கில் பள்ளி ஆசிரியர்கள் பங்கேற்க மாநில தலைவரின் அழைப்பு
Click here to download

0 Comments:

Post a Comment