3 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகளை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளுடன் இணைக்க திட்டம்


3 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகளை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளுடன் இணைக்க திட்டம்.
அ.தி.மு.க. அதிகாரப்பூர்வ செய்தித் தொடர்பாளர் திருமதி.நிர்மலா பெரியசாமி தகவல்.

0 Comments:

Post a Comment