இங்கு வராது டெங்கு ! அரசுப்பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அசத்தல் ஏற்பாடு