உபயோகம் இல்லாத பொருள்களைக் கொண்டு பூந்தொட்டி,பை,தொப்பி செய்து அசத்திய பள்ளி மாணவர்கள்!