சர்வதேச அளவில் மனித மேம்பாட்டு பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு 130 வது இடம்

ஐக்கிய நாடுகள் மேம்பட்டு திட்டம் தொடர்பான மனித மேம்பாட்டு ஆய்வு முடிவுகள் இன்று வெளியானது. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை, கல்வியறிவு, வாழ்க்கை தரம் ஆகிய மூன்றையும் அடிப்படியாக வைத்து மனித மேம்பாட்டு குறியீட்டு பட்டியல் தயார் செய்யப்படுகிறது. இந்த பட்டியலில் இந்தியா 130-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.