சாதி பெயரை கூறி திட்டி ஆசிரியரை கணவருடன் சேர்ந்து தாக்க முயற்சித்த தலைமையாசிரியரை நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்!!!