ஆசிரியர்களின் ஜூன் மாத ஊதியத்தை தாமதமின்றி அனுமதிக்க வேண்டும் - கருவூல அதிகாரி உத்தரவு


பள்ளிக்கல்வித்துறையின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்களின் ஜூன் 2018 மாத ஊதியத்தை தாமதமின்றி அனுமதிக்க வேண்டும் - அனைத்து கருவூலங்களும் மாநில கருவூல அதிகாரி உத்தரவு.