அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 264 புதிய பாடப்பிரிவுகள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் - அரசாணை வெளியீடு