பள்ளிக் கல்வி - தேசிய குழந்தைகள் தினம் மற்றும் உலக பாரம்பரிய வாரத்தை முன்னிட்டு "குழந்தைகள் திருவிழா" கொண்டாடுவது குறித்து - இயக்குநர் கடிதம்!!

https://lh3.googleusercontent.com/-Xbfl6yDTdt4/WD1srx6Rz4I/AAAAAAAAVsQ/uJrPciBMO4s/s1600/1480413005636.jpg