ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு இந்த ஆண்டும் கிடையாது.ஆதார்எண் விபரம் தராததால் 2017 பிப்ரவரிக்கு தள்ளிவைப்பு