தமிழகத்தில் தேய்ந்து வரும் சத்துணவு திட்டம் - ஒரு மாணவனுக்கு 1.80 பைசா மட்டுமே ஒதுக்கீடு !!

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408
தமிழகத்தில் தேய்ந்து வரும் சத்துணவு திட்டம் - ஒரு மாணவனுக்கு 1.80 பைசா மட்டுமே ஒதுக்கீடு !!
 

Post a Comment

0 Comments