2019 - 2020 கல்வியாண்டு அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் மாணவர்கள் சேர்க்கை விவரத்தினை 01-07-2018 க்குள் விடுபடாமல் உள்ளீடு செய்தல் மற்றும் 02-07-2019 சரிபார்தல் சார்பாக CEO செயல்முறைகள்

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9092837307 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307

2019 - 2020 கல்வியாண்டு அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் மாணவர்கள் சேர்க்கை விவரத்தினை 01-07-2018 க்குள் விடுபடாமல் உள்ளீடு செய்தல் மற்றும் 02-07-2019 சரிபார்தல் சார்பாக CEO செயல்முறைகள்
Post a Comment

0 Comments