1500 ஆசிரியர்கள் வரும் TET தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் மீண்டும் சம்பளம் வழங்கப் படும் - பள்ளிக் கல்வித் துறை

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9080019831 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9080019831

1500 ஆசிரியர்களில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு ஏப்ரல் மாதத்துக்கான சம்பளம் வழங்கப் படும்

மே மாதத்துக்கான சம்பளம் தான் நிறுத்தி வைக்கப் படும்

ஜூனில் நடைபெறும் TET தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் மீண்டும் சம்பளம் வழங்கப் படும் - பள்ளிக் கல்வித் துறை

Post a Comment

0 Comments