TNUSRB - 9000 Second Phase Police Exam 2019 - Recruitment Notification Published… [ Online Application Download Starts On 08.03.2019 ]

தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம்

இரண்டாம் நிலை காவலர்,  இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலர் மற்றும் தீயணைப்பாளர் பதவிகளுக்கான பொதுத் தேர்வு 2019 அறிவிப்பு.


9000 காவலர் பணிக்கான தேர்வு அறிவிப்பு