மாணவர் சேர்க்கை 10 க்கும் குறைவாக உள்ள பள்ளிகளில் 2018-2019 கல்வியாண்டில் வாரந்தோறும் சேர்க்கை விவரத்தை இயக்கத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும்

0 Comments:

Post a Comment