மாற்றுப்பணியில் பணிபுரியும் உபரி பட்டதாரி ஆசிரியர்களை மாற்றுப் பணியிலிருந்து விடுவிக்க CEO உத்தரவு !

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307
மாற்றுப்பணியில் பணிபுரியும் உபரி பட்டதாரி ஆசிரியர்களை மாற்றுப் பணியிலிருந்து விடுவிக்க CEO உத்தரவு !

மாற்றுப்பணியில் பணிபுரியும் உபரி பட்டதாரி ஆசிரியர்களை மாற்றுப் பணியிலிருந்து விடுவிக்க CEO உத்தரவு !

Post a Comment

0 Comments