காமராஜர் கையேந்தி உருவாக்கிய பள்ளிகளை மூட யாருக்கும் உரிமை இல்லை

காமராஜர் கையேந்தி உருவாக்கிய பள்ளிகளை மூட யாருக்கும் உரிமை இல்லை
பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு,
பொதுச்செயலாளர்,
பொதுப்பள்ளிக்கான மாநில மேடை

0 Comments:

Post a Comment